ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

หากคุณไม่มีคียบอร์ดติดมากับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่อยากใช้ คุณสามารถเปิดใช้ แป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อใส่ข้อความได้

  1. พิมพ์ "Settings" ลงในแถบการค้นหาทั้งหมดบนเดสก์ท็อปของคุณ จากนั้นคลิกบนไอคอนการตั้งค่าที่ปรากฎ หรือกดปุ่ม Enter เพื่อเปิด

  2. คลิกที่ การเข้าถึงจากทั่วโลก(Universal Access).

  3. เปิด แป้นพิมพ์หน้าจอ ในส่วน การพิมพ์

เมื่อคุณพิมพ์ข้อความในครั้งหน้า คีย์บอร์ดบนหน้าจอจะแสดงอยู่ที่ด้านล่างของจอ

กดปุ่ม 123 เพื่อใส่เลขและสัญลักษณ์ จะมีสัญลักษณ์เพิ่มอีกหากคุณกดปุ่ม {#* หากต้องการกลับไปใช้คีย์บอร์ดที่เป็นตัวอักษร กดปุ่มAbc b

คุณสามารถกดไอคอน คีย์บอร์ด เพื่อซ่อนแป้นพิมพ์ชั่วคราว แป้นพิมพ์จะแสดงอีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกดตำแหน่งใดก็ตามที่สามารถใช้แป้นพิมพ์ได้ เมื่อต้องการให้แป้นพิมพ์แสดงอีกครั้ง ให้เปิด ถาดข้อความ (ด้วยการเลื่อนเมาส์ไปที่ด้านล่างของหน้าจอ) แล้วกดไอคอนแป้นพิมพ์