ปิดการกดแป้นซ้ำ

โดยค่าเริ่มต้น เมื่อคุณกดค้างแป้นหนึ่งบนแป้นพิมพ์ อักษรหรือสัญลักษณ์จะปรากฏขึ้นซ้ำๆ จนกว่าคุณจะปล่อยนิ้วจากแป้น หากคุณไม่สามารถยกนิ้วขึ้นได้เร็วพอ คุณก็สามารถปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ หรือเปลี่ยนระยะเวลาก่อนที่แป้นที่ถูกกดจะปรากฏตัวอักษรซ้ำ

  1. พิมพ์ "Settings" ลงในแถบการค้นหาทั้งหมดบนเดสก์ท็อปของคุณ จากนั้นคลิกบนไอคอนการตั้งค่าที่ปรากฎ หรือกดปุ่ม Enter เพื่อเปิด

  2. คลิกที่ คีย์บอร์ด

  3. ปิด การกดแป้นซ้ำเมื่อกดแป้นค้าง เพื่อปิดใช้งานการกดแป้นซ้ำทั้งหมด

    หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้ปรับแถบเลื่อน การหน่วงเวลา เพื่อควบคุมเวลาที่คุณต้องกดแป้นค้างไว้เพื่อกดแป้นซ้ำ และปรับแถบเลื่อน ความเร็ว เพื่อควบคุมความเร็วของการกดแป้นซ้ำ