Lưu với một định dạng tương thích với Microsoft

Các ứng dụng Trình Viết bài, Trang tính và Trình chiếu trên Endless tương tự và tương thích với các ứng dụng Microsoft. Điều này có nghĩa là bạn có thể mở các tệp Microsoft mà bạn nhận và có thể lưu tệp riêng của bạn để những người có các ứng dụng Microsoft có thể mở và sử dụng chúng.

Để lưu tệp của bạn với định dạng Microsoft:

  1. Mở một ứng dụng tương thích với Microsoft: Writer, Spreadsheet, hoặc Presentation

  2. Bấm vào menu File của ứng dụng, ở góc trên bên trái màn hình.

  3. Nhấp vào tùy chọn Lưu (Save).

  4. Bạn sẽ thấy một nút ghi Tất cả Định dạng. Nhấp vào đó để xem mọi định dạng mà bạn có thể lưu tệp của mình dưới dạng đó và chọn phiên bản Microsoft phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

  5. Hãy đặt tên cho tập tin, chọn nơi lưu, và nhấp vào Lưu để hoàn tất việc lưu tập tin.