Xem trước tập tin và thư mục

Bạn có thể nhanh chóng xem trước tệp mà không cần phải mở chúng trong một ứng dụng toàn diện. Chọn tệp bất kỳ và nhấn phím cách. Tệp sẽ mở ra trong một cửa sổ xem trước đơn giản. Nhấn phím cách một lần nữa để hủy xem trước.

Tính năng xem trước tích hợp sẵn hỗ sợ hầu hết các định dạng tệp cho tài liệu, hình ảnh, video và audio. Trong tính năng xem trước, bạn có thể cuộn qua các tài liệu của mình hoặc tìm kiếm xuyên suốt video và audio của mình.

Để xem toàn màn hình của một nội dung xem trước, hãy nhấp chuột vào nút toàn màn hình gần phía cuối màn hình, hoặc nhấn phím f. Bấm toàn màn hình hoặc nhấn phím f một lần nữa để rời khỏi chế độ toàn màn hình, hoặc nhấn phím cách để thoát hoàn toàn khỏi chế độ xem trước.