Gỡ đĩa ngoài an toàn

Khi bạn dùng các thiết bị lưu trữ ngoài như thẻ nhớ USB, bạn nên ngắt kết nối an toàn cho thiết bị trước khi rút ra khỏi máy tính. Nếu bạn chỉ rút thiết bị ra mà không ngắt kết nối trước, bạn có nguy cơ rút thiết bị trong khi một ứng dụng vẫn đang sử dụng thiết bị đó. Điều này có thể dẫn đến hậu quả là một số tập tin của bạn bị mất hoặc hư hại. Nếu bạn dùng ổ đĩa ngoài để phát đĩa CD hay DVD, bạn có thể thực hiện các bước tương tự như vậy để đẩy đĩa ra khỏi máy tính.

Để đẩy đĩa ra:

  1. Nhấp vào Documents từ Màn hình nền.

  2. Định vị thiết bị ở khung bên. Nó có biểu tượng đẩy ra ở kế tên. Nhấn biểu tượng đẩy ra để đẩy ra an toàn.

    Hoặc nhấp chuột phải vào tên thiết bị ở thanh bên và chọnĐẩy ra.

Gỡ an toàn thiết bị đang hoạt động

Nếu bất kỳ tệp nào trong thiết bị đang mở và đang được sử dụng bởi một ứng dụng, bạn sẽ không thể rút thiết bị một cách an toàn. Một cửa sổ sẽ xuất hiện để nhắc bạn rằng Hệ thống tệp đang bận. Để rút thiết bị một cách an toàn:

  1. Nhấp vào Cancel (Hủy bỏ).

  2. Đóng tất cả các tệp trên thiết bị.

  3. Nhấp vào biểu tượng ngắt để gỡ an toàn hoặc ngắt thiết bị.

  4. Hoặc nhấp chuột phải vào tên thiết bị ở thanh bên và chọnĐẩy ra.

Bạn cũng có thể chọn Eject Anyway (Nhất định Từ chối) để lấy thiết bị ra mà không cần đóng các tệp. Điều này có thể gây ra lỗi trong các ứng dụng chứa những tệp đang mở này.