Lưu các tệp của bạn

Có vài loại tệp tin có thể bạn muốn lưu vào máy tính của mình, như hình ảnh, âm nhạc và tài liệu.

Đây là thông tin về "tập tin" là gì, làm thế nào để lưu tập tin, và một số thao tác hữu ích nhất để đảm bảo sau này bạn tìm được chúng.

"Tệp" là gì và tại sao chúng quan trọng?

"Tệp" là những gói chứa các thứ của bạn.

Ví dụ, nếu bạn đang viết một tài liệu và muốn lưu nó để có thể xem lại sau này, bạn có thể lưu tệp đó vào máy tính của mình, sau đó mở nó để tiếp tục làm việc. Tương tự, một tệp bài hát là tệp đã được tạo và lưu để bạn có thể mở tệp và nghe nhạc.

Khi thấy một tệp tin, bạn có thể biết tệp tin chứa những gì nhờ việc nhìn vào phần cuối của tên tệp tin. Ví dụ, rất nhiều ảnh kết thúc bằng ".jpg" hay ".png". Phần cuối này được gọi là phần mở rộng của tên tệp tin.

Sau đây là một số ví dụ về các tệp có thể quen thuộc đối với bạn và một số phần mở rộng tên phổ biến mô tả chúng:

Photos = .jpg, .png, .tiff, .gif

Nhạc = .mp3, .mp4

Tài liệu Libre Office = .odf

Văn bản Microsoft Word = .doc

Photoshop = .psd

Tìm hiểu một chút về các tệp tin và tên mở rộng là một việc quan trọng trước khi bạn bắt đầu lưu giữ các tệp tin của chính mình để đảm bảo bạn lưu chúng một cách đúng đắn.

Khi bạn lưu các tệp của mình giống như lưu chúng bằng một ngôn ngữ cụ thể mà chỉ có máy tính của bạn biết cách đọc. Vì vậy, mỗi tên của phần mở rộng tệp cho máy tính của bạn biết bạn đang lưu các tệp của bạn bằng “ngôn ngữ” nào. Một số ứng dụng chỉ biết cách làm việc với các tệp nhất định.

Một loại tệp thông dụng nữa là PDF (.pdf). Các tài liệu loại này thường không dễ để chỉnh sửa được, nhưng có thể được xem trên hầu hết bất kỳ loại thiết bị nào và loại tệp này rất phổ biến.

Làm thế nào để tôi lưu một tệp tin?

Mỗi ứng dụng có cách lưu tệp riêng, nhưng thường thì bạn có thể lưu tệp theo một trong hai cách:

Đang lưu với menu tệp:

 1. Nhấp một lần vào trình đơn Tệp (thường ở góc trên bên trái) và nhấp một lần vào tùy chọn Lưu trong trình đơn này.

 2. Đặt tên cho tệp mới của bạn. Một ý tưởng hay là đặt cho tệp của bạn một cái tên sẽ giúp bạn xác định và nhớ được tệp đó. Chẳng hạn, nếu tệp của bạn là một bức ảnh của bạn và bạn bè, có thể bạn sẽ muốn đặt tên như "ảnh bạn bè Cassandra và Eddy" để bạn có thể tìm kiếm và tìm thấy nó sau này.

 3. Chọn vị trí để lưu tệp của bạn. Chúng tôi đã tạo một vài thư mục có thể giúp bạn nhớ được vị trí các tệp của mình sau này: Tài liệu, Âm nhạc, Hình ảnh, Video và Tải về. Để lưu tệp của bạn vào một thư mục, nhấp vào nó và đảm bảo là nó được gắn màu xanh dương nổi bật. Bạn cũng có thể lưu tệp của mình vào một thư mục tùy chỉnh bạn tự tạo (tìm hiểu cách tạo thư mục tùy chỉnh dưới đây).

 4. Bấm Lưu và tệp mới đặt tên sẽ được lưu vào thư mục bạn đã chọn. Nút Lưu thường nằm ở góc dưới bên phải cửa sổ.

Lưu sử dụng các phím tắt trên bàn phím:

 1. Hầu hết các ứng dụng cho phép bạn nhấn Ctrl+s để lưu các tệp của bạn. Đây là một phím tắt trên bàn phím, và có thể khác nhau trong các ứng dụng khác nhau nhưng nó thường hoạt động hiệu quả.

Việc lưu một cách thường xuyên các tài liệu của bạn hoặc những gì bạn đang làm là một ý tưởng tuyệt vời!

Nếu bị mất điện hoặc ngắt điện, bạn sẽ mất mọi thứ đang làm trừ khi bạn có lưu lại.

Hãy nhớ nhấn lưu các tài liệu quan trọng mỗi 2 - 5 phút để đảm bảo công sức của bạn không bị mất!

Nếu bạn đang cập nhật một tập tin thay vì cố gắng lưu một tập tin mới, bạn sẽ không cần phải đặt tên cho tập tin khi bạn cố gắng lưu nó. Máy tính sẽ cập nhật mọi thay đổi mà bạn đã thực hiện trong tập tin gốc. Tập tin được cập nhật sẽ xuất hiện ở vị trí ban đầu.

Làm thế nào để giữ lại cả phiên bản gốc?

Để lưu cả tập tin ban đầu và bản chỉnh sửa, bạn sẽ cần sử dụng tùy chọn "Lưu dưới dạng".

 1. Vào trình đơn Tập tin (File) ở góc trái phía trên màn hình của bạn. Nhấp vào tùy chọn Lưu dưới dạng (Save As).

 2. Nhập tên mới cho tệp tin của bạn. Bằng việc thay đổi tên cho tấm ảnh, máy tính của bạn hiểu rằng bạn muốn tạo một tệp tin mới với tên gọi riêng chứ không thay thế tệp tin gốc. Có thể bạn nên đặt tên cho tệp tin mới gần giống với tệp tin gốc, như "bản sao ảnh của bạn Cassandra và Eddy" hay "ảnh bạn Cassandra và Eddy 2".

 3. Chọn vị trí bạn muốn tìm tệp của mình sau này. Chúng tôi đã tạo vài thư mục để giúp bạn tổ chức các tệp của mình: Tài liệu, Âm nhạc, Hình ảnh, Video và Tải về. Có thể bạn cũng muốn tạo thư mục tùy chỉnh để giúp tổ chức kỹ hơn các tệp của mình. Tìm hiểu cách tạo thư mục tùy chỉnh dưới đây.

Tôi làm thế nào để tạo thư mục để lưu tệp?

Việc tạo thư mục để lưu giữ các tệp của bạn khác với việc tạo thư mục để lưu giữ các ứng dụng. Bạn có thể thấy các thư mục nơi lưu các tệp bằng cách bấm vào biểu tượng "Tài liệu" trên màn hình nền.

Để tạo một thư mục lưu các tập tin của bạn:

 1. Nhấp vào biểu tượng Tài liệu (Documents) trên màn hình nền máy tính. Bạn sẽ thấy một số thư mục mà chúng ta đã tạo ra: Trang nhà (Home), Tài liệu (Documents), Nhạc (Music), Ảnh (Pictures), Video và Tải về (Downloads).

 2. Bạn muốn lưu giữ thư mục của mình ở đâu? Bạn có thể đặt thư mục đó bên trong một thư mục khác, hoặc trong thư mục chính "Trang nhà" (Home) bằng cách nhấp chuột vào vị trí bạn chọn. Hãy chắc chắn là vị trí mà bạn nhấp vào sẽ chuyển sang màu xanh da trời.

 3. Nhấp vào biểu tượng Add Folder (Thêm Thư mục) ở góc phía dưới bên phải của cửa sổ. Nếu bạn không nhìn thấy biểu tượng, nhấp vào thư mục mà bạn muốn thêm thư mục mới (ví dụ như Màn hình chủ, Hình ảnh hoặc Âm nhạc) hai lần. Sau đó bạn sẽ thấy nút Add Folder (Thêm Thư mục).

 4. Đặt cho thư mục một cái tên giúp bạn nhớ được loại tệp mà bạn sẽ cất vào đó, hoặc người sẽ sở hữu các tệp đó.

Có thể bạn sẽ muốn thêm một thư mục bên trong thư mục khác để các tập tin của bạn thực sự luôn ngăn nắp.

Ví dụ, có thể bạn muốn tạo một thư mục trong "Ảnh" với tên gọi "Ảnh Bạn Bè". Nếu bạn có rất nhiều bạn bè, thậm chí bạn còn có thể muốn tạo thêm các thư mục bên trong thư mục đó, mỗi thư mục cho một người bạn (như "Ảnh cùng Cassandra", "Ảnh cùng Celia" và "Ảnh cùng Abel").