Tìm kiếm ảnh, nhạc, tài liệu và các thư mục đã lưu của bạn

Nếu bạn không rõ mình đã làm gì với một thứ gì đó bạn vừa lưu hoặc tải về máy tính của mình, đừng lo, bạn có thể tìm kiếm nó! Bạn có thể tìm kiếm các tệp tin và các thư mục theo tên hoặc theo loại tệp tin (tài liệu, ảnh, v.v...). Để làm việc này, hãy thử tìm kiếm từ thư mục Tài liệu của bạn hoặc bằng việc sử dụng đặc tính tìm kiếm toàn cầu. Từ trong ứng dụng Documents, bạn thậm chí còn có thể lưu giữ các tìm kiếm thông thường để sử dụng sau này.

Tìm kiếm từ thư mục Documents (Tài liệu) của bạn

 1. Đến màn hình nền của máy tính và nhấp vào biểu tượng Tài liệu (Documents).

 2. Bấm vào kính lúp ở thanh phía trên cùng cửa sổ mở ra, hoặc nhấn Ctrl+F.

 3. Gõ từ mà bạn biết chứa trong tên tệp. Ví dụ, nếu bạn đặt tên và lưu tất cả ảnh bạn chụp với bạn bè của bạn bằng những từ “ảnh bạn bè”, gõ friend photo (ảnh bạn bè). Nhấn Enter.Từ sẽ được tìm kiếm phù hợp bất kể trường hợp nào, nhưng bạn cần phải chắc chắn tên được viết đúng chính tả.

 4. Bạn có thể thu hẹp các kết quả của mình theo địa điểm và loại tệp tin.

  • Nhấp vào mục Trang nhà (Home) để thu hẹp các kết quả tìm kiếm ở thư mục Trang nhà, hoặc Tất cả tệp (All Files) để tìm kiếm mọi nơi.

  • Nhấp + và chọn Loại tập tin từ danh sách thả xuống để thu hẹp kết quả tìm kiếm dựa trên loại tập tin. Nhấp vào nút x để bỏ tùy chọn này và mở rộng kết quả tìm kiếm.

 5. Bạn có thể mở, sao chép, xóa hoặc làm việc với các tệp của mình từ kết quả tìm kiếm.

 6. Nhấp vào kính phóng to trên thanh công cụ một lần nữa để thoát tìm kiếm và trở về thư mục.

Nếu bạn tìm thường xuyên, bạn có thể lưu tìm kiếm lại để truy cập nhanh.

Lưu tìm kiếm

 1. Bắt đầu tìm kiếm bằng cách làm theo các hướng dẫn ngay trên đây.

 2. Khi bạn hài lòng với các thông số tìm kiếm, hãy nhấp vào nút bánh răng ⚙ và chọn Lưu Tìm kiếm Dưới dạng.

 3. Đặt tên cho tìm kiếm và nhấp Lưu. Nếu bạn muốn, hãy chọn một thư mục khác để lưu tìm kiếm này. Khi bạn xem thư mục đó, bạn sẽ thấy tìm kiếm đã lưu của mình dưới dạng biểu tượng thư mục màu cam có kính lúp ở trên.

Để gỡ tệp tìm kiếm khi bạn đã dùng xong, chỉ cần xóa tìm kiếm như bạn xóa bất kỳ tệp nào khác. Khi bạn đã xóa một tìm kiếm được lưu, các tệp khớp với tìm kiếm đó sẽ không bị xóa.