Chia sẻ tập tin qua email

Bạn có thể dễ dàng chia sẻ tập tin với các địa chỉ email trong danh bạ.

Trước khi bạn bắt đầu, hãy bảo đảm rằng ứng dụng Email được cài đặt trên màn hình nền của bạn, và rằng tài khoản email của bạn được cấu hình. Hãy tìm nó trong thư mục Xã hội màn hình nền.

Để chia sẻ một tập tin qua email:

  1. Nhấp vào Documents từ Màn hình nền.

  2. Định vị tập tin bạn muốn truyền.

  3. Nhấp chuột phải vào tập tin và chọn Gửi đến (Send To). Cửa sổ Soạn Tin nhắn (Compose Message) sẽ xuất hiện cùng với tập tin đính kèm.

  4. Nhấn Tới để chọn một địa chỉ trong danh bạ, hoặc nhập một địa chỉ email mà bạn muốn gửi tập tin. Điền Chủ đề và nội dung tin nhắn theo yêu cầu và nhấp Gửi.

Bạn có thể gửi nhiều tệp cùng một lúc. Chọn nhiều tệp bằng cách nhấn giữ Ctrl, rồi nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp được chọn.