Tạo các tập tin nén

Các tập tin nén cho phép lưu trữ tập tin tốn ít bộ nhớ hơn. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn đang cố gắng chia sẻ tập tin với bạn bè.

Để tạo một tập tin nén, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Nhấp vào biểu tượng Documents trên màn hình nền của bạn

  2. Tìm kiếm tệp tin hoặc các thư mục bạn muốn gửi hoặc muốn làm nhỏ lại.

  3. Nhấp chuột phải vào tệp hoặc thư mục và chọn tùy chọn Nén... mà bạn sẽ thấy tại đây.

Máy tính của bạn sẽ tạo ra một bản sao nén của tập tin hoặc thư mục, ở ngay cạnh bản gốc. Bạn có thể di chuyển tập tin nén đó đến vị trị khác, hoặc chia sẻ nhanh chóng và dễ dàng hơn nếu bạn đã cố gắng gửi bản gốc!