In tài liệu của tôi

Kiểm tra để chắc chắn là máy in của bạn đã kết nối với máy tính nhờ nối cáp USB hoặc bằng cách đảm bảo là máy in và máy tính của bạn đều ở trong cùng mạng Wifi đang hoạt động. Tiếp theo, hãy thực hiện những bước đơn giản sau để in tài liệu:

  1. Nhấp vào trình đơn Tập tin (File) ở bên trái phía trên của tài liệu mà bạn muốn in.

  2. Nhấp vào tùy chọn Print (In) gần cuối danh sách trong menu đó. Bạn cũng có thể nhấn Ctrl+P từ tài liệu.

  3. Chọn máy in bạn muốn dùng để in và thêm bất cứ chi tiết kỹ thuật nào khác cho việc in ấn, như số bản sao bạn muốn, bạn muốn in trang ngang hay trang dọc, hay nếu bạn chỉ muốn in một số trang nhất định. Để biết thêm chi tiết về cách định rõ một số cách thức in ấn cụ thể, hãy xem other printing pages.