Desconnectar un dispositiu Bluetooth

Si ja no voleu seguir connectats a un dispositiu Bluetooth, podeu eliminar la connexió. Això és útil si ja no voleu utilitzar un dispositiu com ara un ratolí o un auricular, o si ja no voleu transferir fitxers entre dispositius.

  1. Go to the Desktop and start typing Bluetooth.

  2. Feu clic a Bluetooth per a obrir el quadre.

  3. Seleccioneu de la llista el dispositiu que voleu desconnectar.

  4. Al quadre de diàleg del dispositiu, canvieu Connexió a OFF, o per a eliminar el dispositiu de la llista de Dispositius, feu clic a Suprimeix el dispositiu.

Podeu tornar a connectar un dispositiu Bluetooth més endavant si voleu.