Altres usuaris no poden editar les connexions de xarxa

Si podeu editar una connexió de xarxa, però altres usuaris de l'ordinador no poden, podeu establir la connexió disponible per a tots els usuaris. Això fa que tothom es pugui connectar a l'ordinador utilitzant aquesta connexió.

  1. Go to the Desktop and start typing Network.

  2. Feu clic a Xarxa per a obrir el quadre.

  3. Seleccioneu la Wi-Fi de la llista a l'esquerra.

  4. Feu clic al botó configuració per a obrir els detalls de la connexió.

  5. Seleccioneu Identitat del quadre de l'esquerra.

  6. A la part inferior del quadre Identitat, marqueu l'opció Fes-la disponible a altres usuaris per a permetre que altres usuaris utilitzin la connexió de xarxa.

  7. Premeu Aplica per a desar els canvis.