Configuració automàtica de la suspensió

Podeu configurar l'ordinador per a entrar en suspensió automàticament quan estigui inactiu. Es poden especificar diferents intervals per a executar-se amb bateria o connectat a la xarxa.

  1. Go to the Desktop and start typing Power.

  2. Feu clic a Energia per a obrir el quadre.

  3. A la secció Suspendre i botó energia, feu clic a Suspensió automàtica.

  4. Trieu Amb bateria o Endollat, canvieu el commutador a activat i seleccioneu un Retard. Es poden configurar les dues opcions.

    En els ordinadors de sobretaula hi ha una opció etiquetada com a Quan està inactiu.