Comprovar l'estat de la bateria

Mostra l'estat de la bateria i els dispositius connectats

  1. Go to the Desktop and start typing Power.

  2. Feu clic a Energia per a obrir el quadre. Es mostra l'estat dels dispositius coneguts.

Si es detecta una bateria interna, la secció Bateria mostra l'estat d'una o més bateries de portàtil. La barra indicadora mostra el percentatge de càrrega, així com el temps restant per a la càrrega completa si està endollat i el temps restant quan s'utilitza la bateria.

La secció Dispositius mostra l'estat dels dispositius connectats.