Kopírování a přesun souborů a složek

Soubory a složky můžete kopírovat nebo přesouvat na nové místo pomocí tažení a upuštění myší, použitím příkazů kopírovat a vložit nebo pomocí klávesových zkratek.

For example, you might want to copy a presentation onto a memory stick so you can take it to school or work with you. Or, you could make a backup copy of a document before you make changes to it (and then use the old copy if you don't like your changes).

Stejný postup se používá pro soubory i složky. Soubory i složky se kopírují a přesouvají tím samým způsobem.

Kopírování a vkládání souborů

 1. Jedním kliknutím vyberte soubor, který chcete kopírovat.

 2. Right-click and pick Copy, or pressCtrl+C.

 3. Přejděte do jiné složky, kam chcete soubor zkopírovat.

 4. Click the gear icon and pick Paste to finish copying the file, or press Ctrl+V. There will now be a copy of the file in the original folder and the other folder.

Vyjmutí a vložení souboru, aby se přesunul

 1. Jedním kliknutím vyberte soubor, který chcete přesunout.

 2. Right-click and pick Cut, or press Ctrl+X.

 3. Přejděte do jiné složky, kam chcete soubor přesunout.

 4. Click the gear button in the toolbar and pick Paste to finish moving the file, or press Ctrl+V. The file will be taken out of its original folder and moved to the other folder.

Kopírování a přesun souborů přetažením

 1. Click on Documents from the desktop and go to the folder which contains the file you want to copy.

 2. Click Documents on the top right, and select New Window (or press Ctrl+N) to open a second window. In the new window, navigate to the folder where you want to move or copy the file.

 3. Klikněte na soubor a přetáhněte jej do jiného okna. Pokud je cílová složka na stejném zařízení, soubor se přesune, pokud je na jiném zařízení, soubor se zkopíruje.

  For example, if you drag a file from a USB memory stick to your Home folder, it will be copied, because you're dragging from one device to another.

  Během přetahování můžete vynutit, aby byl soubor zkopírován, pomocí držení klávesy Ctrl, nebo aby byl přesunut, pomocí držení klávesy Shift.

You can't copy or move a file into a folder that is read-only. Some folders are read-only to prevent you from making changes to their contents.