Nastavení oprávnění souboru

Můžete použít oprávnění k souborům pro řízení toho, kdo si může vaše soubory zobrazit a upravit je. Když chcete u souboru tato oprávnění nastavit, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte Vlastnosti a pak kartu Oprávnění.

Jaká oprávnění můžete nastavit, najdete níže v Soubory a Složky.

Soubory

Můžete nastavit oprávnění pro vlastníka souboru, pro skupinu vlastníků souboru a pro všechny ostatní uživatele. U svých souborů, u kterých jste vlastníky, si můžete dát sami sobě oprávnění „jen k čtení“ nebo k „čtení a zápisu“. Pokud nechcete, abyste si soubor náhodně změnili, nastavte si pro něj oprávnění „jen k čtení“.

Every user on your computer belongs to a group. On home computers, each user typically has their own group, and group permissions are not often used. In corporate environments, groups are sometimes used for departments or projects. Each file has an owner and belongs to a group. You can set the file's group and control the permissions for all users in that group, but you can only set the file's group to a group you belong to.

Oprávnění můžete nastavit i pro ostatní uživatele, než je vlastník a ti ve skupině souboru.

If the file is a program, such as a script, you must select Allow executing file as program to run it. Even with this option selected, the file manager may still open the file in an application or ask you what to do.

Složky

U složek můžete nastavit oprávnění pro vlastníka, skupinu a ostatní uživatele. Vysvětlení, kdo jsou to vlastník, skupina a ostatní uživatelé, viz oprávnění k souboru výše.

Oprávnění, která můžete nastavit u složek, se liší od těch, která můžete nastavit u souborů.

None

Uživatel nebude moci vidět, které soubory ve složce jsou.

Jen seznam souborů

Uživatel bude moci vidět, které soubory ve složce jsou, ale nebude je moci otevřít, vytvořit nebo smazat.

Přístup k souborům

Uživatel bude moci soubory ve složce otevřít (pokud k tomu bude mít u jednotlivých souborů oprávnění), ale nebude moci vytvářet nové soubory nebo soubory mazat.

Vytváření a mazání souborů

Uživatel bude mít k souborům ve složce úplný přístup, včetně otevírání, vytváření a mazání souborů.

You can also quickly set the file permissions for all the files in the folder by clicking Change Permissions for Enclosed Files. Use the drop-down lists to adjust the permissions of contained files or folders, and click Change. Permissions are applied to files and to all folders in subfolders as well.