Vlastnosti souboru

Kdy se chcete podívat na informace o souboru nebo složce, klikněte na ně pravým tlačítkem a zvolte Vlastnosti. Můžete také soubor vybrat a zmáčknout Alt+Enter.

The file properties window shows you information like the type of file, the size of the file, and when you last modified it. If you need this information often, you can have it displayed in list view columns or icon captions.

Informace z karty Základní jsou vysvětleny níže. Dále najdete karty Oprávnění a Otevřít pomocí. Pro některé typy souborů, jako jsou obrázky nebo videa, se objeví ještě další karty poskytující informace typu rozměry, doba a kodeky.

Základní vlastnosti

Název

Změnou tohoto pole můžete soubor přejmenovat. Přejmenování lze provést i jinde, než v okně s podrobnostmi, viz Přejmenování souboru nebo složky.

Typ

Pomáhá vám rozpoznat typ souboru, jako je dokument PDF, text OpenDocument nebo obrázek JPEG. Typ souboru mimo jiné určuje, kterými aplikacemi půjde otevřít. Například nemůžete otevřít obrázek pomocí hudebního přehrávače. Více informací na toto téma viz Otevření souborů pomocí jiných aplikací.

V závorkách je zobrazen typ MIME souboru. Typ MIME je standardizovaný způsob, kterým počítače označují typ souboru.

Obsah

Toto pole se zobrazí, když se díváte na vlastnosti složky, u souboru schází. Pomůže vám zjistit počet položek ve složce. Pokud složka obsahuje další složky, jsou jednotlivé vnitřní složky počítány jako jedna položka, i když samy obsahují další položky. Rovněž každý soubor je počítán jako jedna položka. Pokud je složka prázdná, zobrazí se u obsahu údaj nic.

Velikost

Toto pole se zobrazuje, když se díváte na soubor (ne složku). Velikost souboru vám říká, kolik místa na disku zabírá. Dá se podle toho také odhadnou, jak dlouho bude trvat jeho stažení nebo odeslání e-mailem (u velkých souborů to trvá déle).

Velikost může být udána v bajtech, kB, MB nebo GB. U posledních tří jmenovaných je navíc uvedena v závorce i v bajtech. Z technického hlediska 1 kB znamená 1 024 bajtů, 1 MB je 1 024 kB atd.

Umístění

The location of each file on your computer is given by its absolute path. This is a unique "address" of the file on your computer, made up of a list of the folders that you would need to go into to find the file. For example, if Jim had a file called Resume.pdf in his Home folder, its location would be /home/jim/Resume.pdf.

Volume

The file system or device that the file is stored on. This shows you where the file is physically stored, for example if it is on the hard disk or on a CD, or a network share or file server. Hard disks can be split up into several disk partitions; the partition will be displayed under Volume too.

Volné místo

Zobrazuje se jen u složek. Uvádí množství volného místa, které je dostupné na disku, na kterém se složka nachází. Hodí se pro přehled, jestli není disk plný.

Použitý

Datum a čas, kdy byl soubor naposledy otevřen.

Změněný

Datum a čas, kdy byl soubor naposledy změněn a uložen.