Odhlášení nebo přepnutí uživatele, vypnutí

Když skončíte u počítače, můžete jej vypnout, uspat (kvůli úspoře energie) nebo jej ponechat zapnutý a odhlásit se.

Odhlášení nebo přepnutí uživatelů

Nabídka uživatele

Abyste umožnili ostatním uživatelům použít počítač, můžete se buď odhlásit nebo nebo zůstat přihlášeni a jen přepnout uživatele. Po přepnutí uživatelů zůstanou vaše aplikace běžet a když se přihlásíte zpátky, bude vše tam, kde jste to opustili.

To Log Out or Switch User, click the system menu on the right side of the top bar, click the Shutdown button, and select the correct option.

Položky Odhlásit se a Přepnout uživatele se v nabídce objeví jen v případě, že máte v systému více než jeden uživatelský účet.

Zamknutí obrazovky

Když odcházíte od svého počítače jen na krátkou chvíli, měli byste zamknout obrazovku, abyste zabránili ostatním lidem v přístupu ke svým souborům a běžícím aplikacím. Až se vrátíte, uvidíte uzamknutou obrazovku. Zadejte své heslo, abyste se přihlásili zpět. Pokud obrazovku nezamknete, stane se tak automaticky po uplynutí určené doby.

To lock your screen, click the system menu on the right side of the top bar and click the Lock button.

Když je obrazovka zamknutá, mohou se ostatní uživatelé přihlásit ke svým vlastním účtům kliknutím na Přihlásit se jako jiný uživatel v pravém dolním rohu přihlašovací obrazovky. Až skončí, můžete se přepnout zpět na svoji pracovní plochu.

Uspání

Abyste ušetřili energii, uspěte svůj počítač, když jej zrovna nepoužíváte. Pokud používáte notebook, standardně jej systém uspí automaticky při zavření víka. Při uspání se pouze uchová stav v paměti počítač a většina součástí počítače se vypne. Během uspání je zapotřebí napájení, ale odběr je velmi malý.

To suspend your computer manually, click the system menu on the right side of the top bar, click the Shutdown button, and select Suspend.

Vypnutí nebo restart

If you want to power off your computer entirely, or do a full restart, click the system menu on the right side of the top bar, click the Shutdown button, and select either Restart… or Power Off….

V případě, že jsou zrovna přihlášeni nějací další uživatelé, nebude vám umožněno počítač vypnout nebo restartovat, protože byste tím ukončili jejich sezení. Pokud jste ale správci, budete dotázáni, jestli se má i přesto počítač vypnout/restartovat.

Vypnout počítač můžete chtít, když jej potřebujete přenést a není na baterie, nebo když jsou bateri málo nabité a nemáte nabíječku. Vypnutý počítač má také nižší spotřebu, než když je uspaný.