Visual overview of the Endless OS Desktop

The Endless OS desktop is a customized version of a desktop called “GNOME”. You will see the terms “Endless OS” and “GNOME” used interchangeably in this documentation.

Endless OS features a completely reimagined user interface designed to stay out of your way, minimize distractions, and help you get things done. When you first log in, you will see the desktop with the list of pre-installed applications and the dash.

Endless OS Desktop

Horní lišta poskytuje přístup k aplikacím a jejich oknům, ke kalendáři a k událostem a také k systémovým záležitostem, jako je zvuk, síť a napájení. V systémové nabídce v horním panelu můžete měnit hlasitost nebo jas obrazovky, upravovat údaje připojení přes Wi-Fi, kontrolovat stav baterie, odhlašovat nebo přepínat uživatele a vypnut počítač.

If you have a screen that supports vertical or horizontal rotation, you can also quickly rotate the screen from the system menu. If your screen does not support rotation, you will not see the button.

Overview

When you start Endless OS, you automatically enter the desktop. The desktop allows you to access your windows and applications. On the desktop, you can also just start typing to search your applications, files, folders, and the web.

To access the Activities overview at any time, click the Activities button, or just move your mouse pointer to the top-left hot corner. You can also press the Super key on your keyboard.

Activities button and Dash

At the bottom of the desktop, you will find the dash. The dash shows you your favorite and running applications. Click any icon in the dash to open that application; if the application is already running, it will have a small dot below its icon. Clicking its icon will bring up the most recently used window. You can also drag the icon onto a workspace.

Kliknutím pravým tlačítkem na některou z ikon zobrazíte nabídku, pomocí které můžete přeskočit na některé z oken aplikace nebo otevřít okno nové. Otevření nového okna lze též provést kliknutím na ikonu za současného držení Ctrl.

Right-clicking the icon displays a menu that allows you to add/remove the application to/from your favorites or in case the application is already running the menu displays an option to quit the application.

When you click on the Activities button in the top left, you will initially see the windows overview. This shows you live thumbnails of all the windows on the current workspace.

Activities button and Dash

Click the grid button (which has nine dots) in the dash to display the windows overview. This shows you all the applications currently open in the workspace. You can also drag an application onto the dash to make it a favorite. Your favorite applications stay in the dash even when they’re not running, so you can access them quickly.

There are multiple pages of applications on the desktop. Click the right and left arrows by the icon grid to switch between them, or use your mouse’s scroll wheel. The dot indicator below the icon grid shows which page is currently in view.

You can also switch between pages of applications by swiping left and right with two fingers.

Nabídka aplikace

Nabídka aplikace Terminál

Nabídka aplikace nacházející se vedle tlačítka Činnosti zobrazuje název zaměřené aplikace spolu s její ikonou a poskytuje rychlý přístup k oknům aplikace a podrobnostem o aplikaci, spolu s položkou pro ukončení.

Hodiny, kalendář a události

Hodiny, kalendář a události

Po kliknutí na hodiny na horní liště uvidíte aktuální datum, měsíční kalendář a seznam blížících se událostí a nová upozornění. Můžete také otevřít kalendář zmáčknutím Super+M. Získáte přístup k nastavení data a času a k otevření aplikace s úplným kalendářem přímo z nabídky.

Nabídka systému

Nabídka systému

Click the System menu in the top-right corner to manage your system settings and your computer.

Odcházíte-li od svého počítače, můžete uzamknout obrazovku a tím zabránit v jeho používání jiným lidem. Můžete také rychle bez odhlašování přepnout uživatele a dát tím tak přístup k počítači někomu jinému. Nebo můžete z nabídky počítač uspat nebo vypnout. V případě, že máte obrazovku, která podporuje změnu mezi svislým a vodorovným otočením, můžete přes systémovou nabídku otočení rychle přepnout. Pokud otočení nepodporuje, tlačítko neuvidíte.

Uzamknutá obrazovka

Když zamknete svoji obrazovku, případně se zamkne automaticky, zobrazí se uzamknutá obrazovka. Mimo ochrany vašeho sezení po dobu, co jste od počítač pryč, zobrazuje datum a čas a také informace o stavu baterie a sítě.

Dash

Dash

The dash at the bottom of the screen provides access to all your open windows and applications and lets you quickly minimize and restore them.