कमी पावरचा वापर करा आणि बॅटरी आयु सुधारित करा

संगणक खूप जास्त पावरचा वापर करतात. सोपे वीज-साठवण्याच्या युक्तिने, तुम्ही वीज बिल कमी करू शकता आणि पर्यावरणाची मदत करू शकता.

सामान्य टीपा

 • संगणकाचा वापर करत नसल्यास संगणकाला सस्पेंड करा. यामुळे वापरण्याजोगी वापर बऱ्यापैकी कमी होते, आणि त्यास पटकन सक्रीय करणे शक्य आहे.

 • दीर्घवेळकरिता संगणकाचा वापर करत नसल्यास संगणकाला बंद करा. काही वापरकर्त्यांना असे वाटते कि संगणकाला नियमीतपणे बंद केल्याने ते पटकन खराब होते, परंतु असे काहीच नाही.

 • Use the Power panel in Settings to change your power settings. There are a number of options that will help to save power: you can automatically blank the screen after a certain time, enable the Automatic Power Saver mode when the battery is low, and have the computer automatically suspend if you have not used it for a certain period of time.

 • Reduce the screen brightness.

 • वापर करत नसतेवेळी कोणतेही बाहेरील साधन बंद करा (जसे कि छपाईयंत्र आणि स्कॅनर्स).

लॅपटॉप्स, नेटबूक्स, आणि बॅटरीजसह इतर साधने

 • Reduce the screen brightness. Powering the screen accounts for a significant fraction of a laptop power consumption.

  बहुतांश लॅपटॉप्समध्ये कळफलावरील (किंवा कळफलक शार्टकट) बटन्स असतात ज्याचा वापर तुम्ही तेतपणा कमी करण्यासाठी करू शकता.

 • If you do not need an Internet connection for a little while, turn off the wireless or Bluetooth cards. These devices work by broadcasting radio waves, which takes quite a bit of power.

  काही संगणकांमध्ये स्विच अस्ते ज्यास बंद केले जाऊ शकते, तसेच इतरांकडे वापरण्याजोगी कळफल शार्टकट असते. आवश्यकता असल्यास त्यास पुन्हा सुरू करणे शक्य आहे .

आणखी आधुनिक टीपा

 • पार्श्वभूमीमध्ये कार्य करणाऱ्या कार्ये कमी करा. जास्त काम करायचे असल्यास संगणक जास्त पावरचा वापर करतात.

  Most of your running applications do very little when you are not actively using them. However, applications that frequently grab data from the internet or play music or movies can impact your power consumption.