Indtast specialtegn

Du kan indtaste og vise tusindvis af tegn fra de fleste af verdens skrivesystemer — selv dem der ikke findes på dit tastatur. Siden viser nogle forskellige måder til at indtaste specialtegn.

Tegn

The character map application allows you to find and insert unusual characters, including emoji, by browsing character categories or searching for keywords.

You can launch Characters from the Overview.

Kodepunkter

Du kan indtaste alle Unicode-tegn med dit tastatur ved at bruge tegnets numeriske kodepunkt. Hvert tegn identificeres af et kodepunkt på 4 tegn. Du kan finde et tegns kodepunkt ved at slå det op i Tegn-programmet. Kodepunktet er de fire tegn efter U+.

For at indtaste et tegns kodepunkt skal du trykke på Ctrl+Skift+U og så skrive koden på 4 tegn og trykke på Mellemrum eller Enter. Hvis du ofte bruger tegn som du ikke har let adgang til på andre måder, så kan det være, du vil huske kodepunkterne for de tegn udenad så du hurtigt kan indtaste dem.

Tastaturlayouts

You can make your keyboard behave like the keyboard for another language, regardless of the letters printed on the keys. You can even easily switch between different keyboard layouts using an icon in the taskbar. To learn how, see Brug alternative tastaturlayouts.

Indtastningsmetoder

En indtastningsmetode udvider de forrige metoder ved at give mulighed for at indtaste tegn, ikke kun med tastaturet, men alle inputenheder. Du kan f.eks. indtaste tegn med en mus ved at bruge en gestusmetode eller indtaste japanske tegn med et latin-tastatur.

Højreklik på tekst-widgeten for at vælge en indtastningsmetode, og vælg den indtastningsmetode du vil bruge i Indtastningsmetode-menuen. Der leveres ikke nogen standardindtastningsmetode, så referer til dokumentationen for indtastningsmetode for at se hvordan de bruges.