Συναντήσεις ημερολογίου

This requires you to use your calendar from Evolution or the Calendar, or for you to have an online account set up which Calendar supports.

Most distributions come with at least one of these programs installed by default. If yours does not, you may need to install it using your distribution’s package manager.

Για να δείτε τις συναντήσεις σας:

  1. Click on the clock on the taskbar.

  2. Κάντε κλικ στην ημερομηνία για την οποία θέλετε να δείτε τις συναντήσεις σας από το ημερολόγιο.

    Σε κάθε ημερομηνία που υπάρχει μια συνάντηση εμφανίζεται μια τελεία.

    Existing appointments will be displayed to the left of the calendar. As appointments are added to your Evolution calendar or to Calendar, they will appear in the clock’s appointment list.

Ρολόι,ημερολόγιο και συναντήσεις