Λογαριασμοί χρηστών

Κάθε άτομο που χρησιμοποιεί τον υπολογιστή πρέπει να έχει έναν διαφορετικό λογαριασμό χρήστη. Αυτό επιτρέπει τη διατήρηση των αρχείων του ξεχωριστά από τους άλλους και την επιλογή των δικών του ρυθμίσεων. Είναι επίσης πιο ασφαλές. Μπορείτε να προσπελάσετε μόνο έναν διαφορετικό λογαριασμό χρήστη μόνο εάν ξέρετε τον κωδικό πρόσβασης.