Odjavljivanje, gašenje, promena korisnika

Kada završite sa korišćenjem računara, možete da ga ugasite, obustavite (zarad čuvanja energije), ili da ga ostavite upaljenim i da se odjavite.

Odjavljivanje ili promena korisnika

Ako želite da ostavite vaš računar drugim korisnicima na korišćenje, možete ili da se odjavite, ili da ostanete prijavljeni a samo da promenite korisnika. Ako promenite korisnika, svi vaši programi će nastaviti da rade, i sve će biti na istom mestu kada se ponovo prijavite.

To Log Out or Switch User, click the user menu on the right side of the taskbar, expand Power Off / Log Out, and select the correct option.

Stavka Promeni korisnika je prikazana u izborniku samo ako imate više od jednog korisničkog naloga na vašem računaru.

Zaključavanje ekrana

If you’re leaving your computer for a short time, you should lock your screen to prevent other people from accessing your files or running applications. When you return, you will see the lock screen. Enter your password to log back in. If you don’t lock your screen, it will lock automatically after a certain amount of time.

To lock your screen, click the user menu on the right side of the taskbar and select Lock from the menu.

When your screen is locked, other users can log in to their own accounts by clicking Log in as another user at the bottom right of the login screen. You can switch back to your desktop when they are finished.

Obustavljanje

To save power, suspend your computer when you are not using it. If you use a laptop, the system, by default, suspends your computer automatically when you close the lid. This saves your state to your computer’s memory and powers off most of the computer’s functions. A very small amount of power is still used during suspend.

To suspend your computer manually, click the user menu on the right side of the taskbar, expand Power Off / Log Out, and select Suspend.

Gašenje ili ponovno pokretanje

If you want to power off your computer entirely, or do a full restart, click the user menu on the right side of the taskbar, expand Power Off / Log Out, and select either Restart… or Power Off….

Ako su prijavljeni još neki korisnici, neće vam biti dopušteno da ugasite ili da ponovo pokrenete računar, jer bi to okončalo njihove sesije. Ako ste administrator, biće vam zatražena lozinka da biste mogli da ugasite računar.

Možda ćete poželeti da ugasite vaš računar ako želite da ga premestite a nemate bateriju, ili je prazna ili ne obezbeđuje dovoljno napajanja. Isključeni računar takođe koristi manje napajanja nego kada je obustavljen.