Korisne prečice tastature

Ova stranica obezbeđuje pregled prečica tastature koje mogu da vam pomognu da uspešnije koristite vašu radnu površ i programe. Ako uopšte ne možete da koristite miša ili pokazivački uređaj, pogledajte Navigacija tastaturom za više podataka o kretanju po korisničkom sučelju samo tastaturom.

Kretanje po radnoj površi

Alt+F1 or the

Super key

Switch between the Desktop and running applications. In the desktop, start typing to instantly search your applications, contacts, and documents.

Alt+F2

Pop up command window (for quickly running commands).

Use the arrow keys to quickly access previously run commands.

Super+Tab

Brzo se prebacujte između prozora. Držite pritisnutim Šift za preokrenuti poredak.

Super+`

Prebacujte se između prozora iz istog programa, ili iz izabranog programa posle Super+Tab.

Ova prečica koristi ` na SAD tastaturama, na kojima se taster ` nalazi iznad tastera Tab. Na svim ostalim tastaturama, prečica je Super plus taster iznad tastera Tab.

Alt+Izađi

Switch between windows. Hold down Shift for reverse order.

Ktrl+Alt+Tab

Give keyboard focus to the taskbar. In the Desktop, switch keyboard focus between the taskbar and the windows. Use the arrow keys to navigate.

Super+A

Prikažite spisak programa.

Shift+Super+

Premešta tekući prozor jedan monitor na levo.

Shift+Super+

Premešta tekući prozor jedan monitor na desno.

Ktrl+Alt+Obriši

Show the Power Off dialog.

Super+L

Zaključajte ekran.

Super+V

Show the notification list. Press Super+V again or Esc to close.

Opšte prečice za uređivanje

Ktrl+A

Izaberite sav tekst ili stavke na spisku.

Ktrl+H

Isecite (uklonite) izabrani tekst ili stavke i postavite ih u ostavu.

Ktrl+C

Umnožite izabrani tekst ili stavke u ostavu.

Ktrl+V

Umetnite sadržaj ostave.

Ktrl+Z

Opozovite poslednju radnju.

Snimanje ekrana

Štampaj ekran

Napravite sliku ekrana.

Alt+Štampaj ekran

Napravite sliku prozora.

Šift+Štampaj ekran

Napravite snimak oblasti ekrana. Pokazivač se menja u nišan. Kliknite i prevucite da izaberete oblast.

Ktrl+Alt+Šift+R

Start and stop screencast recording.