Korisnički nalozi

Svaka osoba koja koristi računar treba da ima drugi korisnički nalog. Ovo im omogućava da svoje datoteke drže odvojenim od vaših i da izaberu svoja lična podešavanja. Takođe je i bezbednije. Možete da pristupite nalogu drugog korisnika jedino ako znate njegovu lozinku.