Ieslēgt lēnos taustiņus

Ieslēdziet lēnos taustiņus, ja ir nepieciešama aizture starp taustiņa nospiešanu un burta parādīšanos uz ekrāna. Tas nozīmē, ka jums jātur nospiests katra burta taustiņš nedaudz ilgāk, lai tas parādītos. Izmantojiet lēnos taustiņus tad, ja jums sanāk nejauši nospiest vairākus taustiņus vienlaicīgi rakstot, vai arī ja jums ir grūtības nospiest pareizo taustiņu ar pirmo reizi.

  1. Type "Settings" into the global search bar on your desktop. Click on the resulting Settings icon, or press Enter, to open.

  2. Click on Universal Access.

  3. Spiediet Rakstīšanas asistents (AccessX) un sadaļā Rakstīšana.

  4. Pārslēdziet Lēnie taustiņi uz |.

Ātri ieslēgt un izslēgt lēnos taustiņus

Sadaļā Aktivēt ar tastatūru, izvēlieties Ieslēgt pieejamības iespējas no tastatūras, lai ieslēgtu un izslēgtu lēnos taustiņus no tastatūras. Kad šī opcija ir izvēlēta, jūs varat nospiest un turēt Shift astoņas sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu lēnos taustiņus.

You can also turn slow keys on and off by clicking the accessibility icon on the task bar and selecting Slow Keys. The accessibility icon is visible when one or more settings have been enabled from the Universal Access panel.

Izmantojiet Pieņemšanas aizture slīdni, lai kontrolētu cik ilgi jums ir jātur taustiņš nospiests, lai tas tiktu reģistrēts.

Jūs varat likt datoram izdot skaņu tad, kad nospiežat taustiņu, taustiņa spiediens ir pieņemts, vai arī kad taustiņa spiediens ir noraidīts gadījumā, ja neturējāt taustiņu pietiekami ilgi.