Use the keyboard instead of a mouse

This page is for people who cannot use a mouse or other pointing device, or who want to use a keyboard as much as possible.

For keyboard shortcuts that are useful to all users, see Noderīgas tastatūras saīsnes instead.

Ja jums sagādā grūtības peles vai citas norādīšanas ierīces izmantošana, var kontrolēt peles kursoru ar cipartastatūru. Skatiet Controlling mouse with keypad , lai uzzinātu vairāk.

Pārvietojieties pa lietotāju saskarnēm

Tab un Ctrl+Tab

Pārvietojiet tastatūras fokusu starp dažādām kontrolēm. Ctrl+Tab pārvietojas starp kontroļu grupām, kā, piemēram, no sānu joslas uz galveno saturu. Ctrl+Tab var arī ļaut jums izkļūt no kontroles, kas pati izmanto Tab taustiņu, kā piemēram teksta lauks.

Turiet nospiestu Shift, lai parvietotu fokusu pretējā virzienā.

Bultiņu taustiņi

Pārvietojiet izvēli starp vienumiem atsevišķā kontrolē, vai arī starp saistītu kontroļu kopām. Izmantojiet bultiņu taustiņus lai fokusētu pogas rīkjoslā, izvēlētos vienumus saraksta vai ikonu skatā, vai arī lai izvēlētos radio pogu no grupas.

Koka skatā izmantojiet bultiņu taustiņus par kreisi un labi lai sakļautu un izplestu vienumus ar bērniem.

Ctrl+Bultiņu taustiņi

Saraksta vai ikonu skatā pārvietojiet tastatūras fokusu uz citu vienumu bez izvēlētā vienuma maiņas.

Shift+Bultiņu taustiņi

Saraksta vai ikonu skatā izvēlieties visus vienumus no pašreiz izvēlētā vienuma līdz fokusētajam.

Atstarpe

Aktivizēt fokusēto vienumu - tādu kā pogu, izvēles rūtiņu vai saraksta vienumu.

Ctrl+Atstarpe

Saraksta vai ikonu skatā atlasīt vai noņemt atlasi fokusētajam vienumam bez tās noņemšanas cietiem vienumiem.

Esc

Iziet no izvēlnes, iznirstošās izvēlnes, pārslēdzēja vai dialoglodziņa.

F10

Atvērt pirmo izvēlni loga izvēlņu joslā. Izmantojiet bultiņu taustiņus, lai pārvietotos par tām.

Super+F10

Open the application menu on the task bar.

Shift+F10 vai Izvēlne

Parādīt uznirstošo izvēlni šī brīža izvēlei, tā kā jūs būtu veicis klikšķi ar labo peles taustiņu.

Ctrl+F10

Datņu pārvaldniekā parādīt uznirstošo izvēlni pašreizējai mapei, tā kā jūs būtu veicis klikšķi ar labo peles taustiņu uz fona, nevis uz kāda no mapes vienumiem.

Ctrl+PageUp un Ctrl+PageDown

Saskarnē ar cilņiem pārslēgties uz cilni pa kreisi vai labi.

Pārvietoties pa darbvirsmu

Alt+F1 vai Super taustiņš

Bring up all of your open windows so that you can pick which window to go to quickly.

Super+Tab

Ātri pārslēgties starp logiem Turiet Shift, lai pārslēgtos pretējā secībā.

Super+`

Pārslēgties starp vienas un tās pašas lietotnes logiem vai no izvēlētās lietotnes pēc Super+Tab.

Šī saīsne lieto ` uz US tastatūrām, kur ` taustiņš atrodas virs taustiņa Tab. Uz visām citām tastatūrām saīsne ir Super plus taustiņš, kas atrodas virs Tab.

Ctrl+Alt+Tab

Give keyboard focus to the task bar, message tray or the windows.

Alt+F6

Pārslēgties starp vienas lietotnes logiem. Turot Alt taustiņu un spiežot F6 kamēr logs, uz kuru vēlaties pārslēgties ir izgaismots, tad atlaidiet Alt. Šī iespēja ir līdzīga Alt+`.

Super+M

Atvērt ziņojumu paplāti. Spiediet taustiņu Esc, lai aizvērtu.

Pārvietoties starp logiem

Alt+F4

Aizvērt aktīvo logu.

Alt+F5 vai Super+

Atjaunot maksimizēta loga iepriekšējo izmēru. Izmantojiet Alt+F10, lai maksimizētu vai atjaunotu loga izmēru.

Alt+F7

Pārvietot pašreizējo logu. Spiediet Alt+F7, tad izmantojiet bultiņu taustiņus lai pārvietotu logu. Spiediet Enter, lai pabeigtu loga pārvietošanu, vai arī Esc, lai atgrieztu to sākotnējā vietā.

Alt+F8

Mainīt pašreizējā loga izmērus. Spiediet Alt+F8, lai izmantotu bultiņu taustiņus loga izmēru mainīšanai. Spiediet Enter, lai pabeigtu loga izmēru mainīšanu, vai arī Esc, lai atgrieztu to sākotnējos izmēros.

Alt+F10 vai Super+

Maksimizēt logu. Spiediet Alt+F10 vai Super+, lai atjaunotu maksimizēto logu tā sākotnējos izmēros.

Super+H

Minimizēt logu.

Super+

Maksimizēt logu pa vertikāli kreisajā pusē ekrānam. Spiediet atkal lai atgrieztu logu tā sākotnējos izmēros. Spiediet Super+, lai mainītu puses.

Super+

Maksimizēt logu pa vertikāli labajā pusē ekrānam. Spiediet atkal lai atgrieztu logu tā sākotnējos izmēros. Spiediet Super+, lai mainītu puses.

Alt+Atstarpe

Atver uznirstošo loga izvēlni, tā kā jūs būtu veicis klikšķi ar labo peles taustiņu uz visraksta joslas.