Xoá tập tin và thư mục

Nếu bạn không muốn tiếp tục dùng một tệp hay thư mục tài liệu, bạn có thể vào trình quản lý tệp Tài liệu để xóa. Khi bạn xóa một mục, mục đó sẽ được chuyển vào thư mục Thùng rác và lưu tại đó đến khi bạn xóa sạch thùng rác. Bạn có thể khôi phục các mục trong Thùng rác về vị trí ban đầu của chúng nếu bạn lại cần đến chúng, hoặc nếu các mục đó bị xóa do tình cờ.

Để cho tập tin vào sọt rác:

  1. Chọn tập tin bạn muốn cho vào sọt rác bằng cách nhấn một lần.

  2. Nhấn phím Delete (Xóa) trên bàn phím của bạn. Hoặc, kéo mục đó vào Thùng rác ở thanh bên.

Để xóa vĩnh viễn các tệp và giải phóng dung lượng ổ đĩa trên máy tính của bạn, bạn cần phải làm trống thùng rác. Để xóa hết thùng rác, nhấp phải chuột vào Thùng rác tại thanh bên và chọn Xóa hết Thùng rác.

Xoá vĩnh viễn tập tin

Bạn có thể xoá tập tin vĩnh viễn, không cần cho vào sọt rác.

Để xoá vĩnh viễn tập tin:

  1. Chọn mục bạn muốn xoá.

  2. Nhấn giữ phím Shift và nhấn phím Delete trên bàn phím.

  3. Vì bạn không thì hồi lại thao tác này, bạn sẽ được hỏi xác nhận bạn muốn xoá tập tin hoặc thư mục đó.

Nếu bạn thường xuyên cần xóa tệp mà không dùng đến thùng rác (chẳng hạn như khi bạn thường phải làm việc với dữ liệu nhạy cảm), bạn có thể thêm một mục nhập Xóa (Delete) vào trình đơn chuột phải dành cho các tệp và thư mục. Đầu tiên, nhấp vào biểu tượng Tài liệu (Documents) trên màn hình nền máy tính. Nhấp chuột vào biểu tượng trông giống một vòng tròn ở góc phải phía trên cùng của cửa sổ, nhấp vào Thiết lập ưu tiên (Preferences) và chọn tab Hành vi (Behavior). Chọn ô Đưa vào một lệnh Xóa bỏ qua Thùng rác (Include a Delete command that bypasses Trash).

Các tập tin bị xóa trên một thiết bị cho phép tháo rời có thể không hiển hiện trên các hệ điều hành khác, chẳng hạn như Windows hay Mac OS. Các tập tin vẫn ở đó và sẽ khả dụng khi bạn kết nối thiết bị đó vào lại máy tính của bạn.