Λίστα αλληλογραφίας

Οι λίστες αλληλογραφίας είναι συζητήσεις με βάση την ηλεκτρονική αλληλογγραφία. Μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη χρησιμοποιώντας τις λίστες αλληλογραφίας του GNOME. Σχεδόν κάθε εφαρμογή GNOME έχει τη δικιά της λίστα αλληλογραφίας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λίστες αλληλογραφίας στο http://mail.gnome.org/mailman/listinfo.

Μπορεί να χρειαστείτε να καταχωρηθείτε στη λίστα αλληλογραφίας πριν να μπορέσετε να στείλετε ηλεκτρονική αλληλογγραφία σε αυτή.

Η χρησιμοποιούμενη προεπιλεγμένη γλώσσα στις λίστες αλληλογραφίας είναι τα Αγγλικά. Υπάρχουν λίστες αλληλογραφίας χρηστών για άλλες γλώσσες. Για παράδειγμα, gnome-de για γερμανόφωνους ή gnome-cl-list για καθετί που σχετίζεται με τη Χιλή.