Μεσαίο κλικ

Many mice and some touchpads have a middle mouse button. On a mouse with a scroll wheel, you can usually press directly down on the scroll wheel to middle-click. If you don’t have a middle mouse button, you can press the left and right mouse buttons at the same time to middle-click.

Στις πινακίδες αφής που υποστηρίζουν πατήματα πολλαπλών δακτύλων, μπορείτε να πατήσετε με τρία δάκτυλα μονομιάς για μεσαίο κλικ. Πρέπει να ενεργοποιήσετε το πάτημα πληκτρολόγησης στις ρυθμίσεις πινακίδας αφής για να δουλέψει.

Πολλές εφαρμογές χρησιμοποιούν το μεσαίο κλικ για προχωρημένες συντομεύσεις κλικ.

  • In applications with scrollbars, left-clicking in the empty space of the bar moves the scroll position directly to that place. Middle-clicking moves up to a single page towards that location.

  • In the Desktop, you can quickly open a new window for an application with middle-click. Simply middle-click on the application’s icon in the desktop.

  • Most web browsers allow you to open links in tabs quickly with the middle mouse button. Just click any link with your middle mouse button, and it will open in a new tab.

  • Στον διαχειριστή αρχείων, το μεσαίο κλικ εξυπηρετεί δύο ρόλους. Το μεσαίο κλικ σε έναν φάκελο, θα ανοίξει μια νέα καρτέλα. Αυτό μιμείται τη συμπεριφορά δημοφιλών περιηγητών ιστού. Με μεσαίο κλικ σε ένα αρχείο, ανοίγειτο αρχείο, σαν να ήταν διπλό κλικ.

Some specialized applications allow you to use the middle mouse button for other functions. Search your application’s help for middle-click or middle mouse button.