Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων

You can enter and view thousands of characters from most of the world’s writing systems, even those not found on your keyboard. This page lists some different ways you can enter special characters.

Χαρακτήρες

The character map application allows you to find and insert unusual characters, including emoji, by browsing character categories or searching for keywords.

You can launch Characters from the Overview.

Σημεία κώδικα

You can enter any Unicode character using only your keyboard with the numeric code point of the character. Every character is identified by a four-character code point. To find the code point for a character, look it up in the Characters application. The code point is the four characters after U+.

To enter a character by its code point, press Ctrl+Shift+U, then type the four-character code and press Space or Enter. If you often use characters that you can’t easily access with other methods, you might find it useful to memorize the code point for those characters so you can enter them quickly.

Διατάξεις πληκτρολογίου

You can make your keyboard behave like the keyboard for another language, regardless of the letters printed on the keys. You can even easily switch between different keyboard layouts using an icon in the taskbar. To learn how, see Χρήση εναλλακτικών διατάξεων πληκτρολογίου.

Μέθοδοι εισαγωγής

Μια μέθοδος εισαγωγής επεκτείνει τις προηγούμενες μεθόδους επιτρέποντας την εισαγωγή χαρακτήρων όχι μόνο με το πληκτρολόγιο αλλά επίσης και με οποιαδήποτε συσκευή εισόδου. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισάγετε χαρακτήρες με ένα ποντίκι χρησιμοποιώντας μια μέθοδο χειρονομιών, ή να εισάγετε ιαπωνικούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας ένα λατινικό πληκτρολόγιο.

Για να επιλέξτε μια μέθοδο εισαγωγής, κάντε δεξί κλικ σε ένα γραφικό συστατικό και στο μενού Μέθοδος εισαγωγής, επιλέξτε μια μέθοδο εισαγωγής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Δεν υπάρχει προεπιλεγμένη μέθοδος εισαγωγής που παρέχεται, έτσι αναφερθείτε στην τεκμηρίωση των μεθόδων εισαγωγής για να δείτε πώς να τις χρησιμοποιήσετε.