Αποσύνδεση, τερματισμός ή αλλαγή χρηστών

Όταν έχετε τελειώσει τη χρήση του υπολογιστή σας, μπορείτε να τον σβήσετε, να τον αναστείλετε (για εξοικονόμηση ισχύος) ή να τον αφήσετε αναμμένο και να αποσυνδεθείτε.

Αποσύνδεση ή αλλαγή χρηστών

Για να επιτρέψετε σε άλλους χρήστες να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή σας, μπορείτε είτε να αποσυνδεθείτε, ή να αφήσετε τον εαυτό σας συνδεμένο και να αλλάξετε απλά χρήστες. Εάν αλλάξετε χρήστες, όλες οι εφαρμογές σας θα συνεχίσουν να εκτελούνται και καθετί θα είναι εκεί που το αφήσατε όταν επανασυνδεθείτε.

To Log Out or Switch User, click the user menu on the right side of the taskbar, expand Power Off / Log Out, and select the correct option.

Η καταχώριση Αλλαγή χρήστη εμφανίζεται μόνο στο μενού, αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς χρήστη στο σύστημά σας.

Κλείδωμα της οθόνης

If you’re leaving your computer for a short time, you should lock your screen to prevent other people from accessing your files or running applications. When you return, you will see the lock screen. Enter your password to log back in. If you don’t lock your screen, it will lock automatically after a certain amount of time.

To lock your screen, click the user menu on the right side of the taskbar and select Lock from the menu.

When your screen is locked, other users can log in to their own accounts by clicking Log in as another user at the bottom right of the login screen. You can switch back to your desktop when they are finished.

Αναστολή

To save power, suspend your computer when you are not using it. If you use a laptop, the system, by default, suspends your computer automatically when you close the lid. This saves your state to your computer’s memory and powers off most of the computer’s functions. A very small amount of power is still used during suspend.

To suspend your computer manually, click the user menu on the right side of the taskbar, expand Power Off / Log Out, and select Suspend.

Τερματισμός και επανεκκίνηση

If you want to power off your computer entirely, or do a full restart, click the user menu on the right side of the taskbar, expand Power Off / Log Out, and select either Restart… or Power Off….

Εάν υπάρχουν άλλοι συνδεδεμένοι χρήστες, μπορεί να μην επιτραπεί ο τερματισμός ή η επανεκκίνηση του υπολογιστή, επειδή αυτό θα τερματίσει τις συνεδρίες τους. Εάν είσαστε διαχειριστής, μπορεί να σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασής σας για τον τερματισμό.

Μπορεί να θελήσετε να κλείσετε τον υπολογιστή σας, εάν επιθυμείτε να τον μετακινήσετε και δεν έχετε μπαταρία, εάν η μπαταρία σας είναι χαμηλή ή δεν κρατά φορτίο καλά. Επίσης ένας απενεργοποιημένος υπολογιστής χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια από έναν που είναι σε αναστολή.