Χρήσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου

Αυτή η σελίδα παρέχει μια επισκόπηση των συντομεύσεων πληκτρολογίου που μπορούν να σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε την επιφάνεια εργασίας και τις εφαρμογές σας πιο αποτελεσματικά. Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καθόλου το ποντίκι ή μια συσκευή κατάδειξης, δείτε για περισσότερες πληροφορίες στην περιήγηση διεπαφών χρήστη με μόνο το πληκτρολόγιο Περιήγηση μέσω πληκτρολογίου.

Περιήγηση της επιφάνειας εργασίας

Alt+F1 or the

Super key

Switch between the Desktop and running applications. In the desktop, start typing to instantly search your applications, contacts, and documents.

Alt+F2

Pop up command window (for quickly running commands).

Use the arrow keys to quickly access previously run commands.

Λογότυπο+Tab

Γρήγορη αλλαγή μεταξύ παραθύρων. Κρατήστε πατημένο το Shift για αντίστροφη σειρά.

Λογότυπο+`

Αλλάξτε μεταξύ των παραθύρων από την ίδια εφαρμογή, ή από την επιλεγμένη εφαρμογή χρησιμοποιώντας το Λογότυπο+Tab.

Αυτή η συντόμευση χρησιμοποιεί ` σε πληκτρολόγια ΗΠΑ, όπου το πλήκτρο ` είναι πάνω από το πλήκτρο Tab. Σε όλα τα άλλα πληκτρολόγια, η συντόμευση είναι Λογότυπο συν το πλήκτρο πάνω από το Tab.

Alt+Esc

Switch between windows. Hold down Shift for reverse order.

Ctrl+Alt+Tab

Give keyboard focus to the taskbar. In the Desktop, switch keyboard focus between the taskbar and the windows. Use the arrow keys to navigate.

Λογότυπο+A

Εμφάνιση της λίστας εφαρμογών.

Shift+Super+

Move the current window one monitor to the left.

Shift+Super+

Move the current window one monitor to the right.

Ctrl+Alt+Delete

Show the Power Off dialog.

Λογότυπο+L

Κλείδωμα της οθόνης.

Super+V

Show the notification list. Press Super+V again or Esc to close.

Κοινές συντομεύσεις επεξεργασίας

Ctrl+A

Επιλογή όλων των κειμένων ή αντικειμένων σε μια λίστα.

Ctrl+X

Αποκοπή (αφαίρεση) του επιλεγμένου κειμένου ή αντικειμένων και τοποθέτησή τους στο πρόχειρο.

Ctrl+C

Αντιγραφή επιλεγμένου κειμένου ή αντικειμένων στο πρόχειρο.

Ctrl+V

Επικόλληση των περιεχομένων του προχείρου.

Ctrl+Z

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Σύλληψη από την οθόνη

Prt Scrn

Λήψη στιγμιότυπου.

Alt+Prt Scrn

Λήψη στιγμιότυπου ενός παραθύρου.

Shift+Prt Scrn

Λήψη στιγμιότυπου μιας περιοχής της οθόνης. Ο δείκτης αλλάζει σε στόχο. Κάντε κλικ και σύρτε τον για να επιλέξετε μια περιοχή.

Ctrl+Alt+Shift+R

Start and stop screencast recording.