Chép hoặc di chuyển tập tin và thư mục

Tập tin hoặc thư mục có thể được chép hoặc di chuyển sang vị trí mới bằng cách kéo thả bằng chuột, dùng lệnh cắt/chép dán, hoặc dùng bàn phím.

Ví dụ, bạn có thể muốn sao chép bản thuyết trình vào thẻ nhớ để bạn có thể mang theo đến trường học hoặc đến nơi làm việc. Hoặc bạn có thể tạo bản sao dự phòng của một tài liệu trước khi bạn thay đổi tài liệu (và sau đó sử dụng bản sao cũ nếu bạn không muốn thay đổi đó).

Những hướng dẫn này áp dụng cho cả tệp và thư mục. Bạn sao chép và di chuyển tệp và thư mục theo cùng một cách giống nhau.

Chép và dán tập tin

 1. Chọn tập tin bạn muốn chép bằng cách nhấn một lần.

 2. Nhấp chuột phải và chọn Copy (Sao chép), hoặc nhấnCtrl+C.

 3. Chuyển qua thư mục khác nơi bạn muốn chép vào.

 4. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Dán để hoàn thành sao chép tệp hoặc nhấn Ctrl+V. Lúc này tại thư mục gốc và thư mục đích sẽ có bản sao của tệp.

Cắt và dán tập tin để di chuyển

 1. Chọn tập tin bạn muốn di chuyển bằng cách nhấn một lần.

 2. Nhấp chuột phải và chọn Cắt (Cut), hoặc nhấn Ctrl+X.

 3. Chuyển qua thư mục khác nơi bạn muốn di chuyển qua.

 4. Nhấp vào nút bánh răng trong thanh công cụ và chọn Paste (Dán) để kết thúc di chuyển tệp, hoặc nhấn Ctrl+V. Tệp sẽ được lấy ra khỏi thư mục gốc và chuyển đến thư mục khác.

Kéo tập tin để chép hoặc di chuyển

 1. Nhấp vào Documents từ màn hình nền và đi đến thư mục chứa tập tin bạn muốn sao chép.

 2. Bấm Documents ở phía trên bên phải, rồi chọn Cửa sổ Mới (hoặc nhấn Ctrl+N) để mở một cửa sổ thứ hai. Trong cửa sổ mới, dẫn hướng đến thư mục nơi bạn muốn di chuyển hoặc sao chép tệp.

 3. Nhấn và kéo tập tin hoặc thư mục từ cửa sổ này sang cửa sổ kia. Mặc định, kéo sẽ di chuyển nếu đích đến trên cùng thiết bị, hoặc sao chép nếu đích đến nằm ở khác thiết bị.

  Ví dụ, nếu bạn kéo một tệp từ thẻ nhớ USB tới thư mục Home, nó sẽ được sao chép, vì bạn đang kéo từ một thiết bị đến một thiết bị khác.

  Bạn có thể buộc chép tập tin bằng cách nhấn giữ phím Ctrl khi kéo, hoặc buộc di chuyển bằng cách nhấn giữ phím Shift khi kéo.

Bạn không thể sao chép hoặc di chuyển một tập tin vào một thư mục chỉ-đọc. Một số thư mục chỉ cho phép đọc để ngăn bạn thay đổi nội dung trong thư mục đó.