Duyệt tập tin và thư mục

Sử dụng trình quản lý tập tin Tài liệu để xem qua và sắp xếp các tập tin trên máy tính của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng trình quản lý này để quản lý tập tin trên các thiết bị lưu trữ (như ổ cứng ngoài), các máy chủ tập tin và các khu vực mạng chia sẻ.

Để khởi động quản lý tệp tin, nhấp vào biểu tượng Documents trên Desktop. Bạn cũng có thể tìm kiếm các tệp tin và các thư mục nhờ sử dụng global search bar nằm phía trên màn hình nền của bạn.

Khám phá nội dung thư mục

Trong trình quản lý tệp, bấm đúp vào thư mục bất kỳ để xem nội dung thư mục, và bấm đúp vào tệp bất kỳ để mở tệp bằng ứng dụng mặc định cho tệp đó. Bạn cũng có thể bấm đúp vào thư mục để mở thư mục đó trong một tab mới hoặc cửa sổ mới.

Khi xem xét các tệp tin trong một thư mục, bạn có thể preview each file nhanh bằng cách nhấn vào phím cách để đảm bảo bạn chọn đúng tập tin trước khi mở, sao chép hoặc xóa tệp tin đó.

Thanh đường dẫn ở trên danh sách tập tin và thư mục cho bạn biết bạn đang xem thư mục nào, bao gồm cả thư mục cha. Nhấn thư mục cha trên thanh đường dẫn để xem thư mục đó. Nhấn chuột phải trên bất kỳ thư mục nào trên thanh đường dẫn để mở trong thẻ hoặc cửa sổ mới, hoặc chép/di chuyển, hoặc truy cập thuộc tính của nó.

Nếu bạn muốn chuyển nhanh đến một tệp trong thư mục bạn đang xem, hãy bắt đầu nhập tên của nó. Một hộp tìm kiếm sẽ xuất hiện ở phía trên cửa sổ và tệp đầu tiên khớp với tìm kiếm của bạn sẽ được làm nổi bật. Nhấn phím mũi tên hoặc cuộn bằng chuột để chuyển đến tệp tiếp theo khớp với tìm kiếm của bạn.

Bạn có thể truy cập nhanh vào những nơi phổ biến từ thanh bên. Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên, hãy nhấp vào nút xuống trong thanh công cụ và chọn Hiện Thanh bên. Bạn có thể thêm thẻ đánh dấu vào các thư mục thường dùng và chúng sẽ hiện ra trong thanh bên. Sử dụng trình đơn Thẻ đánh dấu để làm việc này, hoặc chỉ cần kéo một thư mục vào thanh bên.